Pamięć i słuch radiowca

BLOG: Ballada o mistrzach słowa.